k_u_r_s_o_r: (Default)
[personal profile] k_u_r_s_o_r
Оригинал взят у [livejournal.com profile] mata1o в Ничо такая тёлка слева
Няшечки же! Только я не понял с кем они говорили.

Date: 2012-05-07 09:19 pm (UTC)
From: [identity profile] mata1o.livejournal.com
Спёр, сцука.

Date: 2012-05-08 06:09 am (UTC)
From: [identity profile] k-u-r-s-o-r.livejournal.com
Спиздил, ага

Date: 2012-05-13 08:33 am (UTC)
From: [identity profile] newsparky.livejournal.com
обоги!

Profile

k_u_r_s_o_r: (Default)
k_u_r_s_o_r

February 2013

S M T W T F S
     12
3 456789
10111213 141516
171819 20212223
2425262728  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 06:47 am
Powered by Dreamwidth Studios